co děláme

Za
ožije „Virtuální historik“

za pomoci umělé inteligence.
Jednolitá československá zpracovaná historická databáze, která umí odpovídat na dotazy textem i mluveným slovem zde.

 

převádíme ručně psané kroniky do Wordu a na mluvené slovo
české kroniky v souvislostech
v základu poskytujeme následující výhody:
1. laicky jednoduché a přehledné zpřístupnění kronik všech obcí a měst na jednom místě, odpadá tak někdy složitější vyhledávání na webstránkách nebo ve spleti odborných odkazů, adres
Náš vývoj je možný jen díky poplatkům za naše služby.
2. dále nabízíme jednoduché vyhledávání slov a textů v kronikách, zjednodušené vyhledávání, indexování marginálií a let – odpadá tak pracné hledání v celé kronice nebo ve více kronikách
příklad zde
3. nejsou-li digitalizovány některé vaše materiály ze soukromých zbírek, digitalizujeme je a nahráváme na naši stránku pod název vaší obce
4. kroniky v listinné podobě se takto neztrácejí a neničí, pokud jsou jen na cd-čku, nedávají se do rukou třetím osobám a je usnadněno jejich prohlížení
5.
zpřístupněné kroniky umíme ošetřit do souladu se Všeobecnými nařízeními o ochraně údajů (GDPR) podle Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů
příklad zde
Důležité upozornění pro paní starostky a pány starosty
obsah stránky ekroniky.cz je konzultován s oblastními archivy a Úřadem pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
Řídime se Zákonem č. 110/2019 Sb., paragraf 17 – platnost výjimek, pod které se mohou zařadit i kroniky.
Řídime se také Obecním nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů.