Obec Čečelice

Znak: V modro-černě děleném štítě vyrůstající zlatá, hrano dopředu natočená věž se dvěma prolomenými románskými okny, cimbuřím a stanovou střechou.

Obec Čečelice se nachází v okrese Mělník, kraj Středočeský, zhruba 2,5 km severovýchodně
od Všetat, 12 km jihovýchodně od Mělníka a 27 km od centra Prahy. Žije zde 691 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z 29. března 1252 a Čečelice tak patří k nejstarším obcím mělnického okresu. Podle archeologických nálezů bylo území obce Čečelice osídleno již v mladší době kamenné, tj. asi 4000 let před n. l. Nejstarší písemně doložená zmínka o vsi Čečelice pochází z roku 1252, kdy je uváděn na listině z 29. března 1252 jako svědek rytíř Pabián (Fabián) z Čečelic, sídlící na tvrzi v Čečelicích.


Kronika zpracovaná Doc.PhDr. Jaroslavem Jarošem, CSc. – kronikář obce

Kronika – Zajímavosti z historie

Kronika obecné školy 1834 – 1940

Kronika obce 1930 – 1938

Kronika obce 1795 – 1930