Obec Přerov nad Labem

DIGITÁLNÍ PŘÍSTUP KE KRONIKÁM

ON-LINE ARCHIV OBCE

Znak: V modrém štítě stříbrná kvádrovaná věž prolomená gotickou bránou, se čtvrceným oknem, obojí černé, a s cimbuřím. Z okna visí na zlatém řetězu zlatý štítek s černou kančí hlavou se stříbrnou zbrojí.

 

Přerov nad Labem (německy do roku 1903 Alt Prerau, poté Prerow an der Elbe) je obec ve Středočeském kraji v okresu Nymburk. Nachází se třicet kilometrů na východ od Prahy, v trojúhelníku tvořeném městy Čelákovice, Lysá nad Labem a Český Brod.

 

V historické literatuře se nejčastěji objevují tyto formy jména Přerova nad Labem: Prerow/Přerow (latinsky), Prerow an der Elbe/Přerow an der Elbe, Alt Prerau, Alt Prerau an der Elbe (německy).

 

Archeologické nálezy dokládají osídlení území obce už před více než 7000 lety. Na Přerovské hůře byla pomocí letecké archeologie prokázána existence výšinného opevněného hradiště, obývaného v době bronzové, halštatské a hradištní.

 

V Přerově stojí renesanční zámek, na jehož úpravách se v 16. století podílel i významný císařský architekt Bonifác Wohlmut či stavitel Matteo Borgorelli, kostel a pramen sv. Vojtěcha, archeologické naleziště dokazující osídlení této oblasti už před 7 000 lety nebo opuštěný pivovar připomínající někdejší slavnou historii polabského chmelařství. K turistickým lákadlům patří soukromé muzeum motocyklů a jízdních kol, ale hlavně nejstarší skanzen lidové architektury v českých zemích, jehož kořeny sahají až do roku 1895.

 

Na tomto místě si můžete přečíst, prostudovat ekroniky o obci Přerov nad Labem v elektronické podobě, která obsahuje historická fakta, archivní materiály a dobovou fotodokumentaci.

Pojďme společně tvořit dějiny této obce, prosíme vás, zasílejte nám (ne originály ale jejich kopie) všechny možné a dostupné historické materiály o Přerově nad Labem, kterými možná disponujete, ať už ve vašich soukromých sbírkách nebo jste se k nim dostali náhodou. V případě, že jsou fotokopie těchto materiálů ve špatném stavu nebo rozlišení, využijte naší bezplatné služby a my tyto materiály profesionálně digitalizujeme za počkáním a za vaší přítomnosti na půdě Obecního úřadu. Originály samozřejmě nadále zůstávají ve vašem osobním vlastnictví. Nemusíte se bát, že o ně přijdete.

Tyto ekroniky jsou přístupné všem zájemcům doma nebo v zahraničí, prostřednictvím internetu, na PC, na mobilu, na tabletu... v pohodlí vašeho domova.