„Ti kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji zopakovali.“ Vstupme spolu do minulosti „Když se budoucnost jeví těžká, je třeba se opřít o minulost.“ Vstupme spolu do minulosti „Národ, který zapomene svou minulost, nemá žádnou budoucnost.“ Vstupme spolu do minulosti
„Ti kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji zopakovali.“ Vstupme spolu do minulosti
„Když se budoucnost jeví těžká, je třeba se opřít o minulost.“ Vstupme spolu do minulosti
„Národ, který zapomene svou minulost, nemá žádnou budoucnost.“ Vstupme spolu do minulosti