"Když se budoucnost jeví těžká, je třeba se opřít o minulost." Vstupme spolu do minulosti
"Když se budoucnost jeví těžká, je třeba se opřít o minulost." Vstupme spolu do minulosti
"Když se budoucnost jeví těžká, je třeba se opřít o minulost." Vstupme spolu do minulosti