• české kroniky v kontextu
 • zásady ochrany osobních údajů

  Řídime se ZÁKONEM č. 110/2019 sb., paragraf 17 – platnost výjimek, pod které se mohou zařadit i kroniky.

  Řídime se také OBECNÍM NAŘÍZENÍM (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů.

  Dále:

  1. Naše webová adresa je: https://ekroniky.cz

  2. Komentáře máme zakázané.

  3. Nahrávané materiály neobsahují vložené údaje (EXIF GPS) a návštěvníci webu si nemohou stáhnout a zobrazit libovolná data z těchto materiálů na webu.

  4. Soubory cookies – neshromažďujeme a ani neukládáme žádné osobní informace o návštěvnících stránky.

  5. Na našich stránkách, nemáme vložen žádný obsah z dalších webů.

  6. Předmětné materiály poskytly samotné obce za účelem jejich zpřístupnění.

  7. Nesdílíme s nikým vaše údaje.

  8. Neuchováváme žádné vaše údaje.

  9. Nikam neposíláme vaše data.

  10. Můžete požádat o odstranění veškerých vašich osobních údajů, které se případne naleznou ve zpřístupněných materiálech.

  11. Naše webová stránka je jen technickým řešením mezi správcem ochrany osobních údajů – obcí a zpracovatelem – ekroniky.cz. Všechna práva jsou vyhrazena. Nezodpovídáme za obsahovou stránku zpřístupněných materiálů a plně respektujeme zákony o ochraně a zpracovávání osobních údajů, zákona o archivnictví, zákona o kronikách a výjimek a práv plynoucích z výše uvedeného.

  12. Zpracovatelem pro ochranu osobních údajů pro ekroniky.cz je pověřená osoba: Richard Závodský, tel. 739 037 606, e-mail: ekroniky@ekroniky.cz