zásady ochrany osobních údajů

Řídime se ZÁKONEM č. 110/2019 sb., paragraf 17 – platnost výjimek, pod které se mohou zařadit i kroniky.
Řídime se také OBECNÍM NAŘÍZENÍM (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů.
Dále:
1. Naše webová adresa je: https://ekroniky.cz/
2. Komentáře máme zakázané.
3. Nahrávané materiály neobsahují vložené údaje (EXIF GPS) a návštěvníci webu si nemohou stáhnout a zobrazit libovolná data z těchto materiálů na webu.
4. Soubory cookies – neshromažďujeme a ani neukládáme žádné osobní informace o návštěvnících stránky.
5. Na našich stránkách, nemáme vložen žádný obsah z dalších webů.
6. Předmětné materiály poskytly samotné obce za účelem jejich zpřístupnění.
7. Nesdílíme s nikým vaše údaje.
8. Neuchováváme žádné vaše údaje.
9. Nikam neposíláme vaše data.
10. Můžete požádat o odstranění veškerých vašich osobních údajů, které se případne naleznou ve zpřístupněných materiálech.
11. Naše webová stránka je jen technickým řešením mezi správcem ochrany osobních údajů – obcí a zpracovatelem – ekroniky.cz. Všechna práva jsou vyhrazena. Nezodpovídáme za obsahovou stránku zpřístupněných materiálů a plně respektujeme zákony o ochraně a zpracovávání osobních údajů, zákona o archivnictví, zákona o kronikách a výjimek a práv plynoucích z výše uvedeného.
12. Zpracovatelem pro ochranu osobních údajů pro ekroniky.cz je pověřená osoba: Richard Závodský, tel. 739 037 606, e-mail: ekroniky@ekroniky.cz