Město Beroun

Znak: V modrém štítě na skále přirozené barvy stříbrná kvádrovaná hradba s prázdnou branou, po stranách se dvěma nízkými okrouhlými kvádrovanými věžemi, každá s černým oknem, cimbuřím a červenou kuželovou střechou se zlatou makovicí. Z hradby nad branou vyrůstá obrněný muž přirozené barvy, držící v pravici meč a v levici červený štít s českým lvem. V bráně pod vytaženou zlatou mříží doleva obrácený medvěd přirozené barvy.

Beroun je okresní město ve Středočeském kraji. Leží na soutoku řek Berounky a Litavky 30 km jihozápadně od Prahy.

Berounská kotlina byla na soutoku Berounky a Litavky podle průzkumů trvale osídlena nejméně před sedmi tisíci lety, tedy od mladší doby kamenné. první písemnou zprávu o městě nacházíme z roku 1265, kdy Přemysl Otakar II. vydal listinu pro ostrovský klášter. Zde se poprvé objevuje v latinské podobě jméno Beroun – Verona.

Rozkvět města přinesla doba Karla IV., kdy došli i k rozšíření řemesel. Berouňané byli proslavení soukeníci, sladovníci, vinaři, pivovarníci a hlavně hrnčíři, jejichž červeně zbarvená keramika zdobená bílými přírodními motivy byla věhlasná. A právě hrnčířská tradice se díky Muzeu berounské keramiky a vyhlášeným jarním a podzimním hrnčířským trhům uchovává v Berouně dodnes.

Bohatá historie města ale není spojena jen s hrnčířstvím, jak dokazuje např. městská památková zóna vyhlášená v roce 1992. Beroun se stal také Historickým městem roku 2009.


Kronika města Beroun 2002-2004

Kronika města Beroun 2005-2008

Kronika města Beroun 2009-2011

Kronika města Beroun 2012

Obrazová příloha 2002

Obrazová příloha 2003

Obrazová příloha 2004-2006

Obrazová příloha 2006

Obrazová příloha 2007

Obrazová příloha 2008

Obrazová příloha 2009

Obrazová příloha 2010

Obrazová příloha 2011

Obrazová příloha 2012