Obec Jalubí

Znak: V modrém štítě stříbrná kvádrovaná věž s černou branou, oknem a červenou stanovou střechou zakončenou zlatou makovicí se stříbrno-červeně čtvrceným praporkem, provázená doleva obráceným vinařským nožem – kosířem a vinným hroznem s listem, obojí zlaté.

o Jalubí


Jalubí | Kronika obce 1923 – 1947

Kronika obce 1923 – 1947


Jalubí | Kronika obce 1948 – 1962

Kronika obce 1948 – 1962


Jalubí | Kronika obce 1963 – 1972

Kronika obce 1963 – 1972