Obec Skřipov

Znak: Ve zlatém štítě stříbrný kůl se třemi červenými obrácenými krokvemi. Vpravo na pahorku jehličnatý, vlevo listnatý strom, vše přirozených barev.

Skřipov (německy Skrezipp) je obec ležící v okrese Opava.
Má přibližně 1 000 obyvatel a katastrální území obce má rozlohu 2022 ha.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1288.

Ve vzdálenosti 8 km jihovýchodně leží město Bílovec, 11 km jižně město Fulnek,
13 km západně město Vítkov, 14 km jihovýchodně město Studénka a 12 km severně Opava.

Vesnice Hrabství (německy Hrabstwie) je část obce Skřipov.

Nachází se 3 km východně od obce Skřipov, 10 km severozápadně od města Bílovec
a 3 km jihozápadně od obce Hlubočec.

Hrabství leží na náhorní plošině jižně od říčky Setina ve výšce 465 m n. m.
a je obklopené převážně lesy.

Původní název vesnice byl Hrabí, později Přední a Zadní Hrabí, Hrabstwie a Hrabské.

Jelikož se nepřipomíná v dílčích listech roku 1377, pravděpodobně v tuto dobu zůstává v držení pánu Hradeckých.
V této době je vesnice s 384 obyvateli příslušná do obce Vyškovské.

Je poprvé připomínána až kolem roku 1460 jako pustá obec, stejně jako okolní Výškovice nebo zaniklá obec Žebrákov.

Pustou ves Hrabí odprodal kníže Jan Opavský a Hlubčický Václavovi Nedvídkovi
z Leskovce, po němž ji držel syn jeho Jan Nedvídek kolem roku 1494.

Okolo roku 1500 rozeznávaly se dva díly „Přední Hrabí“ a „Zadní Hrabí“.


Skřipov | Kronika I.

Pamětní kniha obce Skřipov 1927 – 1938

Kronika převedena do Wordu zde /v přípravě/


Skřipov | Kronika II.

Kronika obce Skřipov 1938 – 1981

Kronika převedena do Wordu zde /v přípravě/


Skřipov | Kronika III.

Kronika obce Skřipov 1982 – 1985

Kronika převedena do Wordu zde /v přípravě/


Skřipov | Kronika IV.

Kronika obce Skřipov 1986 – 1989

Kronika převedena do Wordu zde /v přípravě/


Hrabství | Kronika I.

Pamětní kniha obce Hrabství 1914 – 1946

Kronika převedena do Wordu zde /v přípravě/


Hrabství | Kronika II.

Pamětní kniha obce Hrabství 1947 – 1979

Kronika převedena do Wordu zde /v přípravě/