Měsíc: Červen 2023

Obec Semice

Znak: V modrém štítě pod červenou hlavou se zlatou korunou kosmo vztyčená zlatá ostruha šikmo proložená stříbrným vlnitým břevnem. Semice...